Pieter Wolfert

Pieter Wolfert behaalde zijn masterdiploma in de Kunstmatige Intelligentie in 2018 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij schreef zijn masterscriptie over “Online engagement voorspelling in kind-robot interactie” aan de universiteit van Tilburg binnen het L2TOR. In zijn thesis gebruikte hij machinaal leren om een data gedreven model te maken voor het voorspellen van de engagement of aandacht van kinderen met een robot tijdens een kind-robot leer taak. Op dit moment is hij een PhD student aan de UGent, de grootste universiteit binnen het Nederlands taalgebied. Zijn promotor is Prof. Tony Belpaeme. Zijn focus ligt op machinaal leren en robotica (co-promotor Professor Francis wyffels). Als promovendus is hij onderdeel van IDLab, een onderzoeksgroep dat valt onder de UGent en imec. Hij is mandaathouder van een FWO pre-doctorale beurs.

Onderzoek

Op dit moment focus ik mij op het verbeteren van de evaluatie methode die worden gebruikt bij het evaluaren van co-spraak gebaren welke gegenereerd worden met behulp van machinaal leren. Tegenwoordig worden deze gebaren, en andere vormen van nonverbaal gedrag, gegenereerd met behulp van data gedreven methodes, en gebruikt in virtuele avatars en sociale robots. Objectieve metrieken worden veelal gebruikt gedurende het optimaliseren (trainen) van een neuraal netwerk, maar worden ook gerapporteerd wanneer een model volledig getraind is. Omdat nonverbaal gedrag inherent verbonden is met menselijke communicatie, is het ook belangrijk om het resultaat van dit soort te modellen te testen in omgevingen met menselijke proefpersonen. Het verbeteren van deze subjectieve methodes zal uiteindelijk leiden tot een betere generatie van nonverbaal gedraag in virtuele avatars en sociale robots.

Curriculum Vitae.