peers

Hier is een (mogelijks onvolledige) lijst van mensen met wie ik heb samengewerkt of welke als mentor hebben opgetreden.

Mentoren

Collegae